Tag Archives: chất lượng xét nghiệm

12 thành tố tham gia quyết định chất lượng xét nghiệm

Một hệ thống chất lượng theo ISO 15189 hay tiêu chí 2429 đều được tạo [...]

Cùng trả lời câu hỏi: Khi nào cần thực hiện chạy nội kiểm (QC) xét nghiệm

Nội kiểm tra chất lượng là: công cụ kiểm tra chất lượng hằng ngày trong [...]

2 Comments

Hướng dẫn khắc phục sự cố ngoại kiểm tra xét nghiệm – kết quả ngoại kiểm không đạt

Ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm cung cấp bằng chứng khách quan về chất [...]

Hướng dẫn khắc phục sự cố nội kiểm tra xét nghiệm – kết quả nội kiểm không đạt

Công tác nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm được thực hiện hàng ngày tại [...]

Nên chọn bộ tiêu chí 2429 hay ISO 15189 để xây dựng hệ thống QLCL phòng xét nghiệm

Sau khi chúng tôi đăng tải các nội dung về bộ tiêu chí 2429 và [...]

Những bước cần thiết để thực hiện theo bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm

Sau khi đăng tải các bài viết về bộ tiêu chí đánh giá mức chất [...]

Những lợi ích khi áp dụng bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học

Sau khi đăng tải bài viết trước về Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng [...]

Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QUANGLAB-IQC- Một số tính năng mới cập nhật với phiên bản 3.0

QUANGLAB-IQC là một phần mềm được thiết kế nhằm kiểm soát chất lượng nội kiểm [...]

2 Comments

Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học – Những vấn đề bạn cần biết

Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập. Vấn đề chất lượng Xét nghiệm y [...]

1 Comment

Đầu tư cho xét nghiệm – Xu hướng đúng đắn cho các phòng khám

Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của công nghệ. Y học nói [...]

2 Comments