Category Archives: Tư vấn ISO 15189

Khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Phổi Trung ương đạt chứng chỉ Quốc tế ISO 15189

Chiều ngày 10/08/2023, tại Hội trường lớn – Bệnh viện Phổi Trung ương đã long [...]

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Khí máu

Ngoại kiểm Khí máu là một trong các chương trình ngoại kiểm được triển khai [...]

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Miễn dịch

Ngoại kiểm Miễn dịch là một trong các chương trình ngoại kiểm được triển khai [...]

1 Comment

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Hóa sinh

Ngoại kiểm Hóa sinh là một trong các chương trình ngoại kiểm phổ biến nhất [...]

Cách đọc kết quả biểu đồ ngoại kiểm của RIQAS (Randox)

RIQAS (Randox) hiện là nhà cung cấp dịch vụ ngoại kiểm lớn nhất tại Việt [...]

1 Comment

Các khái niệm cơ bản trong hiệu chuẩn thiết bị xét nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị trong phòng xét nghiệm là yêu cầu bắt buộc hiện nay. [...]

Những khái niệm được sử dụng trong ISO 15189:2022

Ngày 08/12/2022 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành [...]

So sánh cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 15189:2022 với ISO 15189:2012

Ngày 08/12/2022 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành [...]

Lộ trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 15189:2022 tại Việt Nam

ISO 15189 là bộ tiêu chuẩn yêu cầu về Chất lượng và năng lực của [...]

1 Comment

Giải pháp nào thay thế khi không có sẵn ngoại kiểm?

Như bạn đọc đã biết, Ngoại kiểm tra (EQA) là chương trình bắt buộc các [...]