Tag Archives: xây dựng dải QC mới cho mẫu nội kiểm

Khi bắt đầu một lô chất nội kiểm mới phòng xét nghiệm nên làm gì?

Khi bắt đầu một lô chất nội kiểm mới phòng xét nghiệm nên làm gì? [...]

Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QLAB-IQC

Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QLAB– IQC  – QLAB-IQC là phần mềm [...]

22 Comments

Xây dựng tự động giới hạn kiểm soát mới cho mẫu nội kiểm tra xét nghiệm

Ở bài này Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Thiết lập giới hạn kiểm [...]