Lưu trữ Danh mục: Hỏi đáp về QLCL

Hỏi đáp nhanh về Six Sigma và ứng dụng trong xét nghiệm (Phần 2)

Tiếp theo Phần 1 hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp Phần 2 serial [...]

Hỏi đáp nhanh về Six Sigma và ứng dụng trong xét nghiệm (Phần 1)

Câu hỏi 1: Câu hỏi: Nội kiểm HH rất hay gặp lỗi hệ thống (10x) [...]

Hỏi đáp nhanh về kiểm soát chất lượng theo ISO 15189 (Phần 6)

Tiếp theo Phần 1, Phần 2, Phần 3,  Phần 4,  Phần 5, hôm nay chúng [...]

Hỏi đáp nhanh về kiểm soát chất lượng theo ISO 15189 (Phần 5)

Tiếp theo Phần 1, Phần 2, Phần 3,  Phần 4  hôm nay chúng tôi sẽ [...]

Hỏi đáp nhanh về kiểm soát chất lượng theo ISO 15189 (Phần 4)

Tiếp theo Phần 1, Phần 2, Phần 3  hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ [...]

Hỏi đáp nhanh về kiểm soát chất lượng theo ISO 15189 (Phần 3)

Tiếp theo Phần 1, Phần 2, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp Phần [...]

Hỏi đáp nhanh về kiểm soát chất lượng theo ISO 15189 (Phần 2)

Tiếp theo Phần 1, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp Phần 2 serial [...]

Hỏi đáp nhanh về kiểm soát chất lượng theo ISO 15189 (Phần 1)

Câu hỏi 1: Hỏi: Thưa chuyên gia: Dựa vào tiêu chí nào để quyết định [...]

3 Các bình luận

Trình bày nội dung của quản lý nhân sự phòng xét nghiệm?

Hỏi: Trình bày nội dung của quản lý nhân sự phòng xét nghiệm? Trả lời: [...]

Một số câu hỏi về Chương II – Tài liệu và hồ sơ theo quyết định 2429

Câu hỏi 1: Hệ thống tài liệu-hồ sơ trong QLCL chia thành mấy cấp độ? [...]