Category Archives: Tư vấn An toàn sinh học

Để làm các xét nghiệm liên quan đến SARS-CoV-2 (Covid19) bạn cần có các chứng chỉ gì?

A.Một số quyết định công văn Bộ y tế liên quan đến xét nghiệm SARS-CoV-2 [...]

Thủ tục công bố phòng xét nghiệm đạt An toàn sinh học cấp I, II

Thời gian vừa qua chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc [...]

Hồ sơ cấp phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc và khẳng định SARS-CoV-2 cập nhật

Hồ sơ cấp phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc và khẳng định SARS-CoV-2 cập [...]

Điều kiện của phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp IV

Phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp IV (cấp 4) là nhóm PXN phục [...]

Điều kiện của phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III

Phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp III (cấp 3) là nhóm PXN phục [...]

Điều kiện của phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II

Phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp II (cấp 2) là nhóm PXN phổ [...]

1 Comment

Điều kiện của phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I

Hiện nay các quy định về An toàn sinh học (ATSH) là bắt buộc đối [...]

Hồ sơ yêu cầu đối với phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp I, cấp II

Nhằm cung cấp kiến thức cũng như hướng dẫn thực hiện hồ sơ An toàn sinh [...]

2 Comments