Category Archives: Kiến thức chuyên môn

Kiểm soát chất lượng (QC) và rủi ro bệnh nhân

Mục tiêu chính của bất kỳ kế hoạch Kiểm soát chất lượng (QC) phòng xét [...]

Giới thiệu Quy tắc Westgard Sigma

Gần đây, Westgard QC đã giới thiệu một công cụ mới nhanh hơn và dễ [...]

Hình dạng tinh trùng bình thường và bất thường

1. Tổng quan về hình thái tinh trùng Hình thái tinh trùng đề cập đến [...]

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 (Covid 19)

Kiểm soát chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 (2020 – 2021) Để xác định, điều trị [...]

Điều gì sẽ xảy ra khi SD bằng 0?

Điều gì sẽ xảy ra khi SD bằng 0? Làm cách nào để bạn vẽ [...]

8 lưu ý khi thực hiện phân tích mẫu nội kiểm huyết học

Nội kiểm Huyết học (nội kiểm xét nghiệm tế bào máu) là quy trình thường [...]

Hướng dẫn thực hiện nội kiểm các thuốc nhuộm vi sinh

Trong bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách nội kiểm vật [...]

2 Comments

Hướng dẫn thực hiện nội kiểm vật liệu lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm vi sinh

Nội kiểm tra là công tác vô cùng quan trọng trong phòng xét nghiệm. Nó [...]

Trách nhiệm và nhiệm vụ của nhân viên quản lý chất lượng xét nghiệm

Trách nhiệm và nhiệm vụ của nhân viên quản lý chất lượng tại phòng xét [...]

8 Trách nhiệm của trưởng phòng xét nghiệm trong quản lý chất lượng xét nghiệm

Trách nhiệm của trưởng phòng xét nghiệm trong quản lý chất lượng xét nghiệm “Thông [...]