Lưu trữ thẻ: hoi dap 2429

Một số câu hỏi về Chương II – Tài liệu và hồ sơ theo quyết định 2429

Câu hỏi 1: Hệ thống tài liệu-hồ sơ trong QLCL chia thành mấy cấp độ? [...]

Một số câu hỏi về Chương I – Tổ chức quản lý theo quyết định 2429

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hệ thống QLCL theo quyết định 2429, [...]

Hỏi đáp nhanh về quyết định 2429

1. Hỏi: Gọi là quyết định 2429 hay Tiêu chí 2429 thì đúng? Trả lời: [...]