Category Archives: Đào tạo liên tục

Tập huấn “Các sai số trong phòng xét nghiệm và cách khắc phục”

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Tập huấn “Xác nhận giá trị sử dụng cho XN Vi sinh – Hóa sinh – Huyết học”

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Tập huấn “Phân tích hình thái tế bào máu và Kiểm soát sai số trong xét nghiệm công thức máu”

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Tập huấn “Thực hành hoàn thiện bộ tiêu chí 2429” năm 2023

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Tập huấn chuyên sâu “Khắc phục sự cố nội kiểm – ngoại kiểm xét nghiệm”

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Tập huấn “Giải pháp thay thế khi không có ngoại kiểm & đánh giá khi thay lô hóa chất”

Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức đào tạo liên tục lớp Tập [...]

Tập huấn “Thực hành hoàn thiện các tiêu chí 1* và 3* theo Quyết định 2429”

Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức đào tạo liên tục lớp Tập [...]

1 Comment

Tập huấn chuyên sâu “Xây dựng và duy trì dải QC cho xét nghiệm định lượng: Lý thuyết và Thực hành”

Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức đào tạo liên tục lớp Tập [...]

Tập huấn “Nguyên lý của máy huyết học, đông máu tự động và các sai số khi thực hiện kỹ thuật”

Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức đào tạo liên tục lớp Tập [...]

Tập huấn Chuyên đề Nội kiểm Ngoại kiểm Vi sinh – Phê duyệt phương pháp Vi sinh

Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức đào tạo liên tục lớp Tập [...]