Tag Archives: Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm

Xác định tần xuất nội kiểm QC trên phần mềm nội kiểm IQC F4

Công tác nội kiểm được thưc hiện hàng ngày tại phòng xét nghiệm tuy nhiên [...]

Khi bắt đầu một lô chất nội kiểm mới phòng xét nghiệm nên làm gì?

Khi bắt đầu một lô chất nội kiểm mới phòng xét nghiệm nên làm gì? [...]

Cùng trả lời câu hỏi: Khi nào cần thực hiện chạy nội kiểm (QC) xét nghiệm

Nội kiểm tra chất lượng là: công cụ kiểm tra chất lượng hằng ngày trong [...]

2 Comments

Những lợi ích khi bạn sử dụng Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm – IQC

Những lợi ích khi bạn sử dụng Phần mềm nội kiểm xét nghiệm – IQC. [...]

Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QLAB-IQC

Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QLAB– IQC  – QLAB-IQC là phần mềm [...]

22 Comments

Xây dựng tự động giới hạn kiểm soát mới cho mẫu nội kiểm tra xét nghiệm

Ở bài này Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Thiết lập giới hạn kiểm [...]

4 loại sai số thường gặp trong xét nghiệm

Trong các bài viết về chất lượng xét nghiệm trước mình có nhắc tới các [...]

1 Comment