Tag Archives: ngoại kiểm

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Dịch não tủy

Ngoại kiểm Dịch não tủy là một trong các chương trình ngoại kiểm được triển [...]

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Tim mạch

Ngoại kiểm Tim mạch là một trong các chương trình ngoại kiểm được triển khai [...]

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Khí máu

Ngoại kiểm Khí máu là một trong các chương trình ngoại kiểm được triển khai [...]

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Miễn dịch

Ngoại kiểm Miễn dịch là một trong các chương trình ngoại kiểm được triển khai [...]

1 Comment

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm Hóa sinh

Ngoại kiểm Hóa sinh là một trong các chương trình ngoại kiểm phổ biến nhất [...]

Cách đọc kết quả biểu đồ ngoại kiểm của RIQAS (Randox)

RIQAS (Randox) hiện là nhà cung cấp dịch vụ ngoại kiểm lớn nhất tại Việt [...]

1 Comment

3 lưu ý khi đánh giá xếp mức PXN trong “Quản lý quá trình xét nghiệm” theo bộ tiêu chí 2429

Hiện nay Bộ và các Sở Y tế đang bắt đầu ráo riết kiểm tra, [...]

Thời điểm nào thích hợp để triển khai hệ thống QLCL xét nghiệm?

Hiện nay vấn đề quản lý chất lượng bệnh viện nói chung và quản lý [...]

Những khái niệm cơ bản trong quản lý chất lượng xét nghiệm

Mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc về các vấn đề [...]