Lưu trữ Danh mục: Video tập huấn

Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ chấm điểm 2429 tự động

Video hướng dẫn cách sử dụng bộ công cụ để chấm điểm bộ tiêu chí [...]

2 Các bình luận

Hướng dẫn cách mang và tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân

Cách mặc và tháo phương tiện phòng hộ cá nhân Cách tốt nhất để nhân [...]

[Video] Hướng dẫn khắc phục sự cố ngoại kiểm xét nghiệm – Sai số ngẫu nhiên do đơn vị xét nghiệm không đúng

Video hướng dẫn nhận biết, thực hiện khắc phục sự cố ngoại kiểm tra do [...]

[Video] Hướng dẫn khắc phục sự cố ngoại kiểm xét nghiệm – Sai số hệ thống do hiệu chuẩn

Video hướng dẫn nhận biết, thực hiện khắc phục sự cố ngoại kiểm tra do [...]

[Video] Lợi ích khi sử dụng bộ tài liệu hệ thống QLCL theo 2429

Hiện tại chúng tôi đang cung cấp “Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo [...]

[Video] Giới thiệu bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 15189

Hiện tại chúng tôi cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn [...]

[Video] Giới thiệu bộ tài liệu hệ thống xét nghiệm theo tiêu chí 2429

Hiện tại chúng tôi Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí [...]

[Video] Hướng dẫn sử dụng BỘ TÀI LIỆU hệ thống chất lượng xét nghiệm theo tiêu chí 2429

Hiện tại chúng tôi Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí [...]

[Video] Giới thiệu về các Quy tắc Westgard – Phân loại sai số

Video giới thiệu về các Quy tắc Westgard áp dụng trong kiểm soát chất lượng [...]

[Video] Biểu đồ Levey Jennings – biểu đồ kiểm soát chất lượng xét nghiệm

Video giới thiệu về biểu đồ Levey Jennings. Đây là biểu đồ giúp kiểm soát [...]