Lưu trữ thẻ: Phần mềm nội kiểm

[Video] Giới thiệu về các Quy tắc Westgard – Phân loại sai số

Video giới thiệu về các Quy tắc Westgard áp dụng trong kiểm soát chất lượng [...]

Phần mềm QUANGLAB-IQC đạt giải ba hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ X (2016-2017)

  Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2017. Tại hội trường Liên hiệp các Hội [...]

Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QUANGLAB-IQC- Một số tính năng mới cập nhật với phiên bản 3.0

QUANGLAB-IQC là một phần mềm được thiết kế nhằm kiểm soát chất lượng nội kiểm [...]

2 Các bình luận