Tag Archives: tài liệu 2429

Các phòng xét nghiệm tuyến Huyện có thể áp dụng QLCL theo 2429 được không?

1. Sự cần thiết xây dựng hệ thống QLCL cho các PXN tuyến Huyện? Như [...]

Các gói dịch vụ đi kèm khi sử dụng bộ tài liệu QLCL theo 2429

Bộ tài liệu hệ thống QLCL theo quyết đinh 2429 của chúng tôi đã được [...]

2 Comments

[Tổng hợp] Hướng dẫn thực hiện 12 chương trong tiêu chí 2429

Hiện tại đã là thời điểm cuối năm 2019. Đã có rất nhiều các bệnh [...]

6 yếu tố quan trọng để duy trì được hệ thống QLCL xét nghiệm

Việc xây dựng được hệ thống QLCL xét nghiệm đã là việc khó khăn với [...]

Hướng dẫn xác nhận khoảng tuyến tính cho các xét nghiệm Hóa sinh và Huyết học

Trong khuôn khổ các bài viết trước về Hướng dẫn xác định độ lặp lại [...]

Hướng dẫn thực hiện 8 tiêu chí về “Tài liệu và hồ sơ” theo bộ tiêu chí 2429

Tài liệu và hồ sơ là phần vô cùng quan trọng trong hệ thống QLCL [...]

Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429

Thời gian vừa qua chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều bệnh viện và cơ [...]

9 Comments