Lưu trữ thẻ: bộ tiêu chí

Hướng dẫn xây dựng hồ sơ “Tổ chức quản lý” theo bộ tiêu chí 2429 và ISO 15189:2012

Như đã hứa với bạn đọc là chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc xây [...]

2 Các bình luận

Những bước cần thiết để thực hiện theo bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm

Sau khi đăng tải các bài viết về bộ tiêu chí đánh giá mức chất [...]

Những lợi ích khi áp dụng bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học

Sau khi đăng tải bài viết trước về Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng [...]

Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học – Những vấn đề bạn cần biết

Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập. Vấn đề chất lượng Xét nghiệm y [...]

1 Các bình luận