Tag Archives: hỏi đáp qlcl

Hỏi đáp nhanh về kiểm soát chất lượng theo ISO 15189 (Phần 6)

Tiếp theo Phần 1, Phần 2, Phần 3,  Phần 4,  Phần 5, hôm nay chúng [...]

Hỏi đáp nhanh về kiểm soát chất lượng theo ISO 15189 (Phần 5)

Tiếp theo Phần 1, Phần 2, Phần 3,  Phần 4  hôm nay chúng tôi sẽ [...]

Hỏi đáp nhanh về kiểm soát chất lượng theo ISO 15189 (Phần 3)

Tiếp theo Phần 1, Phần 2, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp Phần [...]

Hỏi đáp nhanh về kiểm soát chất lượng theo ISO 15189 (Phần 2)

Tiếp theo Phần 1, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp Phần 2 serial [...]

Một số câu hỏi về Chương II – Tài liệu và hồ sơ theo quyết định 2429

Câu hỏi 1: Hệ thống tài liệu-hồ sơ trong QLCL chia thành mấy cấp độ? [...]