Công ty TNHH Chất lượng xét nghiệm y học

Địa chỉ: 15/135 Đồng Niên – Việt Hòa – TP Hải Dương
Tel: 0981.109.635  0978.336.115
Email: chatluongxetnghiem@gmail.com
Website: chatluongxetnghiem.com