Lưu trữ thẻ: chỉ số chất lượng

2 nội dung chính trong quy trình “Theo dõi chỉ số chất lượng” bạn cần biết?

Quy trình “Theo dõi chỉ số chất lượng” là quy trình thuộc chương I : [...]

Hướng dẫn xây dựng mục tiêu chất lượng cho phòng xét nghiệm

Mục tiêu chất lượng là một nôi dung bắt buộc trong hệ thống QLCL. Mục [...]

5 bước để thiết lập và theo dõi các chỉ số chất lượng xét nghiệm

Trong bài viết trước vềchỉ số chất lượng xét nghiệm. Chúng tôi đã giải thích [...]

2 Các bình luận

Chỉ số chất lượng xét nghiệm là gì?

Chỉ số chất lượng là một yếu tố rất quan trọng trong hệ thống QLCL [...]