Lưu trữ thẻ: SOP

Hướng dẫn viết SOP quản lý trong xét nghiệm

Tiếp theo bài viết hôm trước về hướng dẫn viết SOP kỹ thuật hôm nay [...]

1 Các bình luận

5 nguyên tắc xây dựng SOP trong xét nghiệm

Trong bài viết trước 4 vấn đề cơ bản về Quy trình thao tác chuẩn [...]

4 vấn đề cơ bản về Quy trình thao tác chuẩn (SOP) trong xét nghiệm

SOP là gì? SOP là viết tắt của từ Standard Operating Procedure, dịch ra có [...]