Category Archives: Liên kết đào tạo

Tập huấn nâng cao “Kiến thức Hoá sinh lâm sàng” Hội Hoá sinh Y học Việt Nam

Hội Hoá sinh Y học Việt Nam tổ chức Tập huấn nâng cao “Kiến thức [...]

Tập huấn hướng dẫn hồ sơ thành lập phòng xét nghiệm tư nhân

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Tuyển sinh lớp Tập huấn thực hiện bộ tiêu chí 2429 trong đánh giá chất lượng PXN

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Tập huấn online miễn phí “Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm”

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức đào [...]

Tuyển sinh lớp Tập huấn chuyên sâu “Chuyên đề biện luận kết quả xét nghiệm miễn dịch”

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức đào [...]

Lớp “Đào tạo tập huấn 1 kèm 1 về các nội dung Quản lý chất lượng xét nghiệm”

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Tuyển sinh lớp “Tập huấn chuyên sâu Nội kiểm xét nghiệm vi sinh”

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Tuyển sinh lớp “Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm” Trường Đại học KTYT Hải Dương

Trung tâm đào tạo – Trường Đại học KTYT Hải Dương tuyển sinh liên tục [...]

Toạ đàm chia sẻ kế hoạch và kinh nghiệm khi bắt đầu triển khai ISO 15189:2012 cho PXN

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức Tọa [...]

Tuyển sinh lớp “Biện luận kết quả công thức máu dựa trên biểu đồ của máy huyết học tự động”

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]