Lưu trữ thẻ: tập huấn 2429

Tập huấn “Thực hành hoàn thiện bộ tiêu chí 2429” năm 2023

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Tập huấn “Thực hành hoàn thiện các tiêu chí 1* và 3* theo Quyết định 2429”

Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức đào tạo liên tục lớp Tập [...]

1 Các bình luận

Cung cấp bộ tài liệu và hướng dẫn triển khai tại cơ sở hệ thống QLCL theo 2429

Hiện tại đã bước sang cuối tháng 9/2019. Thời điểm rất gấp rút để triển [...]

1 Các bình luận