Tag Archives: quy tắc westgard

[Video] Giới thiệu về các Quy tắc Westgard – Phân loại sai số

Video giới thiệu về các Quy tắc Westgard áp dụng trong kiểm soát chất lượng [...]

Nguyên nhân và cách khắc phục các vi phạm quy tắc Westgard trong nội kiểm

Sau một thời gian triển khai phần mềm quản lý nội kiểm QUANGLAB-IQC tại các [...]

Những quy tắc Westgard nâng cao dùng trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm

Ở bài viết trước mình đã trình bày Những quy tắc Westgard cơ bản dùng trong [...]

Những quy tắc Westgard cơ bản dùng trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm

Trong bài viết trước mình đã trình bày về các bước thực hiện kiểm tra [...]