Tag Archives: Biểu đồ Levey Jenning và các đại lượng thống kê dùng trong nội kiểm

Tập huấn online miễn phí “Nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm”

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức đào [...]

Tuyển sinh lớp “Thiết kế chương trình nội kiểm trong phòng xét nghiệm” online 1,5 ngày Trường Đại học Y Hà Nội

Trong tháng 7/2021 Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lớp “Thiết kế chương [...]

Module 4: Thiết kế chương trình nội kiểm tại phòng xét nghiệm của bạn

Như chúng ta đã biết nội kiểm và ngoại kiểm có ý nghĩa quyết định [...]