Tag Archives: tính toán chỉ số six sigma xết nghiệm

Ứng dụng chỉ số Sigma trong quản lý chất lượng xét nghiệm

Trong kiểm soát chất lượng xét nghiệm việc chỉ sử dụng biểu đồ Levey Jenning [...]

Mô hình cải tiến 6 Sigma theo các bước DMAIC

MÔ HÌNH CẢI TIẾN 6 SIGMA THEO CÁC BƯỚC DMAIC Đã từng có nhiều mô [...]

Xác định tần xuất nội kiểm QC trên phần mềm nội kiểm IQC F4

Công tác nội kiểm được thưc hiện hàng ngày tại phòng xét nghiệm tuy nhiên [...]

Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QLAB-IQC

Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm QLAB– IQC  – QLAB-IQC là phần mềm [...]

22 Comments