Tag Archives: thẩm định phương pháp

[Tổng hợp] Hướng dẫn thực hiện xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm theo 2429 và ISO 15189

Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp là một nội dung rất quan [...]

Hướng dẫn tiến hành xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm theo quyết định 2429

Quyết định 2429 được Bộ Y tế ban hành năm 2017. Khi quyết định này [...]

9 Comments

Hướng dẫn xác định độ đúng cho các xét nghiệm Hóa sinh và Huyết học

Trong khuôn khổ bài viết trước về Hướng dẫn xác định độ lặp lại và [...]

15 Comments

Cung cấp bộ công cụ Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm theo 2429 và ISO 15189

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm hay Thẩm định phương pháp [...]

2 Comments