Tag Archives: xác nhận giá trị sử dụng

[Tổng hợp] Hướng dẫn thực hiện xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm theo 2429 và ISO 15189

Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp là một nội dung rất quan [...]

Hướng dẫn tiến hành xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm theo quyết định 2429

Quyết định 2429 được Bộ Y tế ban hành năm 2017. Khi quyết định này [...]

9 Comments

Hướng dẫn xác nhận khoảng tham chiếu cho các xét nghiệm Hóa sinh và Huyết học

Trong khuôn khổ các bài viết trước về Hướng dẫn xác nhận giá trị sử [...]

Hướng dẫn ước lượng độ không đảo bảo đo cho các xét nghiệm Hóa sinh và Huyết học

Độ không đảm bảo đo là một báo cáo quan trọng trong kết quả xét [...]

Hướng dẫn xác nhận khoảng tuyến tính cho các xét nghiệm Hóa sinh và Huyết học

Trong khuôn khổ các bài viết trước về Hướng dẫn xác định độ lặp lại [...]

Hướng dẫn xác định độ lặp lại và tái lặp cho các xét nghiệm Hóa sinh và Huyết học

Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp/Thẩm định phương pháp là yêu cầu [...]

13 Comments

Cung cấp bộ công cụ Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm theo 2429 và ISO 15189

Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm hay Thẩm định phương pháp [...]

2 Comments

3 lưu ý khi đánh giá xếp mức PXN trong “Quản lý quá trình xét nghiệm” theo bộ tiêu chí 2429

Hiện nay Bộ và các Sở Y tế đang bắt đầu ráo riết kiểm tra, [...]