Tag Archives: QC

Kiểm soát chất lượng (QC) và rủi ro bệnh nhân

Mục tiêu chính của bất kỳ kế hoạch Kiểm soát chất lượng (QC) phòng xét [...]

Những quy tắc Westgard nâng cao dùng trong kiểm tra chất lượng xét nghiệm

Ở bài viết trước mình đã trình bày Những quy tắc Westgard cơ bản dùng trong [...]

Các bước kiểm tra chất lượng (QC) trong xét nghiệm định lượng

Kiểm tra chất lượng (QC) là một nội dung trong đảm bảo chất lượng kết [...]

Những khái niệm cơ bản trong quản lý chất lượng xét nghiệm

Mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc về các vấn đề [...]

7 lưu ý khi chuẩn bị mẫu nội kiểm (QC) cho các xét nghiệm định lượng

Trong bài viết trước về các bước thực hiện nội kiểm tra chất lượng mình [...]