Tag Archives: bộ tài liệu 2429

[Video] Lợi ích khi sử dụng bộ tài liệu hệ thống QLCL theo 2429

Hiện tại chúng tôi đang cung cấp “Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo [...]

[Video] Giới thiệu bộ tài liệu hệ thống xét nghiệm theo tiêu chí 2429

Hiện tại chúng tôi Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí [...]

So sánh bộ tài liệu QLCL theo 2429 và ISO 15189:2012

Hiện nay nhu cầu xây dựng hệ thống QLCL xét nghiệm tại các cơ sở [...]

Cung cấp bộ tài liệu và hướng dẫn triển khai tại cơ sở hệ thống QLCL theo 2429

Hiện tại đã bước sang cuối tháng 9/2019. Thời điểm rất gấp rút để triển [...]

1 Comment

Tại sao nên sử dụng bộ tài liệu QLCL xét nghiệm 2429 của chúng tôi?

Hiện tại đã bước sang tháng 7, thời điểm sắp bước vào đợt kiểm tra, [...]