Tag Archives: ISO 15189:2022

So sánh cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 15189:2022 với ISO 15189:2012

Ngày 08/12/2022 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành [...]

Lộ trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 15189:2022 tại Việt Nam

ISO 15189 là bộ tiêu chuẩn yêu cầu về Chất lượng và năng lực của [...]

1 Comment

Những nội dung chính sẽ có trong tiêu chuẩn ISO 15189:2022

Hiện tại, tiêu chuẩn ISO 15189: Phòng xét nghiệm Y tế- Yêu cầu về chất [...]

3 Comments