Category Archives: Sản phẩm dịch vụ

Giới thiệu phần mềm quản lý mẫu thử nghiệm ISO 17025 v2.0

1. GIỚI THIỆU CHUNG – Phần mềm QLAB17025 là phần mềm quản lý mẫu cho [...]

1 Comment

Giới thiệu phần mềm quản lý mẫu thử nghiệm SM-LAB17025

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẪU THỬ NGHIỆM SM-LAB17025 Chú ý!!!: Hiện chúng tôi [...]

2 Comments

Cung cấp bộ hồ sơ 2429 được xây dựng riêng cho từng PXN

Sau hơn 3 năm cung cấp bộ tài liệu 2429 cho các đơn vị áp [...]

Bộ tài liệu 2429 chúng tôi cung cấp có những gì?

Hiện tại đã là cuối năm 2020, rất nhiều PXN đã hoàn thành việc xây [...]

Tri ân khách hàng: Tặng 10 xuất mua phần mềm nội kiểm với giá 1 triệu vnd.

– Nhằm hỗ trợ các đơn vị phòng xét nghiệm hướng tới chất lượng xét [...]

Cung cấp bộ tài liệu xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025:2017 là bộ tiêu chuẩn quốc tế quy định về “Yêu cầu chung về [...]

10 Comments

Các gói dịch vụ đi kèm khi sử dụng bộ tài liệu QLCL theo 2429

Bộ tài liệu hệ thống QLCL theo quyết đinh 2429 của chúng tôi đã được [...]

2 Comments

So sánh bộ tài liệu QLCL theo 2429 và ISO 15189:2012

Hiện nay nhu cầu xây dựng hệ thống QLCL xét nghiệm tại các cơ sở [...]

Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Tiêu chuẩn ISO 15189:2012 là bộ tiêu chuẩn Quốc tế về hệ thống QLCL của [...]

Cung cấp bộ tài liệu và hướng dẫn triển khai tại cơ sở hệ thống QLCL theo 2429

Hiện tại đã bước sang cuối tháng 9/2019. Thời điểm rất gấp rút để triển [...]

1 Comment