Tag Archives: Xây dựng dải QC mới tự động phù hợp với thiết bị hóa chất con người và điều kiện môi trường

Khi bắt đầu một lô chất nội kiểm mới phòng xét nghiệm nên làm gì?

Khi bắt đầu một lô chất nội kiểm mới phòng xét nghiệm nên làm gì? [...]

Những lợi ích khi bạn sử dụng Phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm – IQC

Những lợi ích khi bạn sử dụng Phần mềm nội kiểm xét nghiệm – IQC. [...]

Xây dựng tự động giới hạn kiểm soát mới cho mẫu nội kiểm tra xét nghiệm

Ở bài này Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Thiết lập giới hạn kiểm [...]