Tag Archives: xét nghiệm

Tại sao có sự khác nhau về kết quả xét nghiệm Miễn dịch giữa các bệnh viện?

Hiện nay vấn đề liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm đang được các [...]

Hướng dẫn thực hiện bộ hồ sơ “Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm”

Hồ sơ “Đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm” là một trong các bộ [...]

Một số điểm lưu ý khi lấy mẫu máu xét nghiệm huyết học

Mình đã có một số bài đăng về lưu ý khi lấy máu xét nghiệm [...]

1 Comment