Lưu trữ thẻ: Hướng dẫn phân tích kết quả ngoại kiểm Randox

Trung tâm hỗ trợ đăng ký ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học

Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu chương trình ngoại kiểm tra xét nghiệm là [...]

Hướng dẫn phân tích kết quả ngoại kiểm Randox – Trung tâm kiểm chuẩn Đại học Y Hà Nội

Hướng dẫn phân tích kết quả ngoại kiểm Randox – Trung tâm kiểm chuẩn Đại [...]