Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu Quản lý đào tạo theo 2429

quan-ly-dao-tao
5/5 - (3 bình chọn)

Tiếp theo hướng dẫn thực hiện về hồ sơ nhân sự. Trong bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu về hồ sơ “Quản lý nhân sự chung”. Ở bài viết tiếp theo này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách điền các biểu mẫu của hồ sơ “Quản lý đào tạo”. Đây là 1 trong 3 bộ hồ sơ về nhân sự.

Với hồ sơ quản lý đào tạo theo 2429 gồm 8 biểu mẫu chính gồm: Phiếu yêu cầu đào tạo cá nhân, Kế hoạch đào tạo, Phiếu đào tạo nội bộ, Sổ theo dõi đào tạo nội bộ, Kết quả đào tạo nội bộ, Xem xét hiệu quả đào tạo, Kế hoạch giám sát và phân công giám sát nhan viên mới, Hướng dẫn nhân viên mới.

Chúng ta sẽ lần lượt đi vào nội dung của từng biểu mẫu một.

1. Biểu mẫu Phiếu yêu cầu đào tạo cá nhân – Mã số XN-BM 5.3.2/01

phieu-yeu-cau-dao-tao-ca-nhan

Đây là biểu mẫu để từng cá nhân đăng ký nhu cầu đào tạo cho bản thân mình trong 1 năm. Hàng năm, tùng nhân viên sẽ tự đăng ký nhu cầu các khóa đào tạo. Có thể là đào tạo về hệ thống QLCL, có thể đào tạo về chuyên môn….

– Ở đây có 3 loại hình đào tạo là:

  • Đào tạo cơ bản: các kiến thức cơ bản trong PXN như các kỹ thuật xét nghiệm, cách vận hành thiết bị…
  • Đào tạo Nâng cao: Các kỹ thuật nâng cao, các kiến thức về QLCL…
  • Đào tạo chuyên sâu: Là đào tạo định hướng chuyên sâu 1 lĩnh vực nào đó, một kỹ thuật đặc biệt…

– Có 2 hình thức đào tạo là:

  • Đào tạo nội bộ: Tự đào tạo trong PXN. Có thể do các nhân viên trong PXN đào tọa cho nhau hoặc mời 1 cá nhân, đơn vị bên ngoài về đạo tạo tại chỗ. Hình thức này phù hợp với đào tạo cơ bản và nâng cao.
  • Đào tạo bên ngoài: Là cá nhân được cử đi đào tạo tại một có sở khác. Hình thức này phù hợp với đào tạo nâng cao và đào tạo chuyên sâu.

Về nội dung đào tạo, địa điểm đào tạo cũng như thời gian đào tạo cá nhân có thể chủ động xây dựng hoặc căn cứ theo định hướng, nhu cầu của lãnh đạo PXN, lãnh đạo đơn vị.

Các bản đăng ký này sau đó được nộp về QLCL để tập hợp lại.

2. Biểu mẫu Kế hoạch đào tạo – Mã số XN-BM 5.3.2/02

ke-hoach-dao-tao

Sau khi các nhân viên tự đăng ký nhu cầu đào tạo theo biểu mẫu “Phiếu yêu cầu đào tạo cá nhân”. QLCL sẽ tổng hợp lại trong biểu mẫu “Kế hoạch đào tạo”. Căn cứ trên nhu cầu cá nhân và định hướng phát triển của PXN mà nhân viên QLCL sẽ xây dựng 1 bản kế hoạch đào tạo chung cho cả PXN. Nội dung của kế hoạch đào tạo cần chỉ rõ từng cá nhân sẽ được đào tạo nội dung gì? đào tạo ở đâu? thời gian nào? nguồn kinh phí hỗ trợ (nếu có). Các khóa đào tạo gồm cả đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài. Bản kế hoạch này có thể bổ sung nếu phát sinh các khóa đào tạo mới trong năm. Chi tiết tham khảo ví dụ ở trên.

3. Biểu mẫu Phiếu đào tạo nội bộ – Mã số: XN-BM 5.3.2/03

phieu-dao-tao-noi-bo

danh-sach-giang-vien

danh-sách-hoc-vien

 

ket-qua-dao-tao

Biểu mẫu này dùng để quản lý các khóa đào tạo nội bộ. Biểu mẫu gồm 4 phần:

3.1. Phần thông tin chung về khóa đào tạo nội bộ:

  • Nội dung đào tạo: Đào tạo cụ thể nội dung gì?
  • Thời gian đào tạo: Thời gian khóa đào tạo tổ chức?
  • Địa điểm: Khóa đào tạo được tổ chức ở đâu? Lưu ý vì đây là đào tạo nội bộ nên địa điểm thường nằm trong khuôn viên của cơ quan quản lý PXN.
  • Các thông tin khác như: Mục tiêu, phương pháp, công cụ đào tạo, phương thức đánh giá.

3.2. Danh sách giảng viên:

Các giảng viên tham gia tập huấn cho khóa đào tạo nội bộ. Giảng viên có thể là cán bộ trong PXN, cán bộ trong chính cơ quan chủ quản hoặc giảng viên mời từ bên ngoài. Trong ví dụ bên trên của chúng tôi thì giảng viên là từ đơn vị bên ngoài được mời đến để đào tạo nội bộ.

3.3. Danh sách học viên

Danh sách các học viên tham gia khóa đào tạo nội bộ. Lưu ý xin đầy đủ chữ ký của các học viên.

3.4. Kết quả đào tạo:

Với mỗi khóa đào tạo sẽ 1 kết quả đào tạo. Kết quả này thường được đánh giá thông qua bài kiểm tra sau đào tạo.

4. Biểu mẫu Sổ theo dõi đào tạo – Mã số: XN-BM 5.3.2/04

so-theo-doi-dao-tao

Đây là biểu mẫu dùng để theo dõi tất cả các khóa đào tạo đã diễn ra. Cả đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài. Chi tiết tham khảo ví dụ trên của chúng tôi.

5. Biểu mẫu Kết quả đào tạo nội bộ – Mã số: XN-BM 5.3.2/05

ket-qua-dao-tao-ca-nhan

Đây là biểu mẫu dùng để tổng hợp kết quả đào tạo cho từng cá nhân riêng lẻ. Biểu mẫu này đặc biệt quan trọng với các nhân viên đang trong quá trình giám sát như nhân viên mới, nhân viên mới được điều chuyển công tác… Chi tiết tham khảo ví dụ trên.

6. Biểu mẫu Xem xét hiệu quả đào tạo – Mã số: XN-BM 5.3.2/06

xem-xet-hieu-qua-dao-tao

Biểu mẫu này QLCL sẽ lập sau tất cả các khóa đào tạo. Biểu mẫu sẽ xem xét hiệu quả đào tạo trong cả năm vừa qua. Từ đó giúp định hướng cho các khóa đào tạo trong năm tiếp theo. Chi tiết tham khảo ví dụ trên.

7. Biểu mẫu Kế hoạch và phân công giám sát nhân viên mới – Mã số XN-BM 5.3.2/07

giam-sat-nv-moi

Biểu mẫu này dùng để phân công và lên kế hoạch thực hiện giám sát nhân viên mới, nhân viên điều chuyển công tác. Thông thường nhân viên mới sẽ được giám sát trong 01 năm, nhân vien chuyển công tác trong 06 tháng. Trong thời gian này nhân viên sẽ được giám sát các hoạt động trong PXN. Nhân viên sẽ được một hoặc 1 nhóm người giám sát. Chi tiết xem ví dụ trên.

8. Biểu mẫu Hướng dẫn nhân viên mới – Mã số: XN-BM 5.3.2/08

huong-dan-nv-moi

Theo quy định, các nhân viên mới sẽ được hướng dẫn về: Sơ đồ tổ chức của Bệnh viện và PXN, giới thiệu chung về PXN, các điều khoản chung về công việc, kiến thức cơ bản về An toàn sinh học và Quản lý chất lượng, các quy trình xét nghiệm, quy trình kỹ thuật, cách sử dụng/vận hành thiết bị… Biểu mẫu này dùng để thống kê các nội dung mà nhân viên mới được hướng dẫn.

Trên đây là cách ghi chép 08 biểu mẫu của hồ sơ đào tạo trong quản lý nhân sự. Đây là 1 bộ hồ sơ khá lớn, đòi hỏi phải có cán bộ chuyên trách quản lý. Thông thường là QLCL chịu trách nhiệm. Cũng có thể phân công thêm 1 cán bộ khác hỗ trợ QLCL để kiểm soát hồ sơ đào tạo này.

PXN của bạn đã xây dựng được bộ hồ sơ Quản lý đào tạo này chưa? Các bạn có khó khăn gì không? Hãy chia sẻ cùng chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn xây dựng và hoàn thiện hệ thống QLCL.

Ngoài ra, với các đơn vị chưa sử dụng bộ tài liệu này của chúng tôi có thể liên hệ để được: Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429 Bộ tài liệu gồm 5 cuốn sổ tay, 35 quy trình quản lý quy trình và khoảng 135 biểu mẫu biểu mẫu  đáp ứng 169 tiêu chí theo QĐ 2429. Bộ tài liệu giúp các PXN nhanh chóng hoàn thiện hệ thống tài liệu QLCL của chính mình để đưa vào áp dụng. Bênh cạnh đó, chúng tôi cam kết  sẽ hỗ trợ 24/24 trong suốt thời gian các PXN sử dụng hệ thống tài liệu này của chúng tôi. 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ.

Cao Văn Tuyến/ 0913.334.212 – 0978.336.115.

Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.

Email: chatluongxetnghiem@gmail.com

1 những suy nghĩ trên “Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu Quản lý đào tạo theo 2429

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.