Lưu trữ Danh mục: COVID-19

So sánh 4 loại test nhanh kháng nguyên chẩn đoán SARS-CoV-2 phổ biến tại Việt Nam

Tính đến hết tháng 7 năm 2021 Bộ Y tế đã cấp phép cho 16 [...]

Cung cấp bộ bảo hộ chống dịch Covid 19

1.Bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19 là gì? Bộ trang phục phòng chống dịch [...]

Cung cấp test nhanh phát hiện kháng nguyên COVID-19

Tại sao phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19? Trên khắp thế giới, đại dịch [...]