Sự khác biệt giữa Serum (huyết thanh) và Plasma (huyết tương)

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về huyết thanh và huyết tương. Liệu chúng khác nhau như thế nào và sự khác nhau đó nhằm mục đích gì. Chúng ta...