Tag Archives: huong dan ngoai kiem

Hướng dẫn phân tích mẫu ngoại kiểm nước tiểu định lượng toàn phần

Chương trình ngoại kiểm Nước tiểu định lượng toàn phần được thiết kế để theo [...]

[Video] Hướng dẫn khắc phục sự cố ngoại kiểm xét nghiệm – Sai số hệ thống do hiệu chuẩn

Video hướng dẫn nhận biết, thực hiện khắc phục sự cố ngoại kiểm tra do [...]