Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá bên ngoài đối với hệ thống chất lượng theo tiêu chí 2429

5/5 - (1 bình chọn)

Ở bài này chúng ta cùng tìm hiểu cách thực hiện tổ chức đánh giá hệ thống chất lượng PXN theo tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm, được ban hành kèm theo Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 của Bộ Y tế.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế có thực hiện xét nghiệm.

Hình thức đánh giá: Tự đánh giá hoặc đánh giá viên bên ngoài đối với hệ thống quản lý chất lượng.

Bước 1. Chuẩn bị các hoạt động đánh giá.

– Xây dựng kế hoạch đánh giá: Mục tiêu, phạm vi, công cụ đánh giá,…

– Thành lập đoàn đánh giá: Trưởng đoàn và ít nhất 01 chuyên gia có chuyên ngành phù hợp…

– Thống nhất nội dung và phân công nhiệm vụ trong đoàn đánh giá: Trưởng đoàn gửi kế hoạch đánh giá tới các thành viên, phân công nhiệm vụ.

– Thông báo kế hoạch đánh giá: Gửi công văn tới cơ sở/ đơn vị đánh giá ít nhất 01 tuần

– Liên hệ xác định chương trình làm việc: Liên hệ với đầu mối hoặc trưởng phòng xét nghiệm về chương trình đánh giá ít nhất 01 tuần.

– Xem xét các tài liệu cần sử dụng cho đợt đánh giá: Danh sách nhân sự, danh mục kỹ thuât, nội ngoại kiểm, danh mục trang thiết bị, báo cáo đánh giá PXN gần nhất…

Bước 2. Tiến hành đánh giá tại chỗ.

– Họp với ban lãnh đạo và các cán bộ liên quan

– Tiến hành đánh giá.

  + Sử dụng bảng kiểm đánh giá

– Áp dụng các phương pháp đánh giá: xem xét tài liệu và hồ sơ, trao đổi thông tin, phỏng vấn.

  + Phỏng vấn nhân viên PXN và những người có liên quan (điều dưỡng, kỹ thuật viên lấy mẫu, vận hành…)

  + Quan sát hoạt động, môi trường và điều kiện làm việc xung quanh, luồng đi của mẫu..

– Xem xét tài liệu và hồ sơ:

  + Tài liệu lưu trữ tại PXN như chính sách, mục tiêu, kế hoạch chất lượng, STCL, STDVKH, STAT, QTKT, QTQL, các hướng dẫn, quy định, hợp đồng…

  + Các hồ sơ lưu tại phòng xét nghiệm: phiếu chỉ định, báo cáo kết quả, hồ sơ khiếu nại khách hàng, hành động khắc phục, biên bản họp lãnh đạo, đánh giá nội bộ, kiểm soát chất lượng (nội kiểm và ngoại kiểm….)

  + Cơ sở dữ liệu trong máy tính, hệ thống thông tin PXN.

– Ghi chép các phát hiện đánh giá.

– Thu thập kiểm tra xác nhận thông tin.

– Thiết lập các phát hiện đánh giá.

– Chuẩn bị báo cáo kết luận và biên bản đánh giá.

Bước 3. Hoàn thành cuộc đánh giá.

– Hội ý đoàn đánh giá sau khi kết thúc đánh giá: Trưởng đoàn đánh giá tóm tắt lại kết quả và các khuyến nghị…, bên được đánh giá trình bày kế hoạch tự kiến và hành động khắc phục, phòng ngừa.

– Tiến hành cuộc họp kết thúc.

– Phản hồi thông tin: Trưởng đoàn gửi kết quả đánh giá trong thời gian 2 tuần sau khi kết thúc đánh giá đến các đơn vị liên quan.

Hiện tại chúng tôi có  “Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429“. và hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí 2429. Nếu các PXN có nhu cầu sử dụng bộ tài liệu này của chúng tôi vui lòng liên hệ trực tiếp:

Cao Văn Tuyến/ 0913.334.212 hoặc 0978.336.115.

Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.

Email: chatluongxetnghiem@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.