4 vấn đề cơ bản về Quy trình thao tác chuẩn (SOP) trong xét nghiệm

SOP là gì? SOP là viết tắt của từ Standard Operating Procedure, dịch ra có nghĩa là Quy trình thao tác chuẩn. – Đó là tài liệu chuyên biệt...