5 nguyên tắc xây dựng SOP trong xét nghiệm

Trong bài viết trước 4 vấn đề cơ bản về Quy trình thao tác chuẩn (SOP) trong xét nghiệm  mình đã trình bày những khái niệm ban đầu về SOP...