Lưu trữ thẻ: xay dung 2429

Tập huấn “Thực hành hoàn thiện bộ tiêu chí 2429” năm 2023

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Các phòng xét nghiệm tuyến Huyện có thể áp dụng QLCL theo 2429 được không?

1. Sự cần thiết xây dựng hệ thống QLCL cho các PXN tuyến Huyện? Như [...]

Các gói dịch vụ đi kèm khi sử dụng bộ tài liệu QLCL theo 2429

Bộ tài liệu hệ thống QLCL theo quyết đinh 2429 của chúng tôi đã được [...]

2 Các bình luận