Lưu trữ thẻ: quản lý thiết bị theo 2429

Phương pháp thiết lập bộ hồ sơ quản lý cho từng thiết bị trong phòng xét nghiệm

Phòng xét nghiệm của bạn có rất nhiều thiết bị? Bạn chưa biết quản lý [...]

2 Các bình luận

Vấn đề cốt lõi trong quản lý nhân sự, trang thiết bị và hóa chất vật tư

Quản lý nhân sự, trang thiết bị và hóa chất vật tư là những yêu [...]