Lưu trữ thẻ: phòng khám tư nhân

Phần 2.Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phòng khám chuyên khoa

Ỏ bài viết trước chúng tôi đã trình bày về: Phần 1.Hướng dẫn thủ tục mở [...]

Phần 1.Hướng dẫn thủ tục mở phòng khám tư nhân theo quy định của pháp luật ?

Để cung cấp thông tin cũng như hướng dẫn các đơn vị, tổ chức cá [...]