Tag Archives: nội kiểm vi sinh

Tập huấn Chuyên đề Nội kiểm Ngoại kiểm Vi sinh – Phê duyệt phương pháp Vi sinh

Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức đào tạo liên tục lớp Tập [...]

Hướng dẫn thực hiện nội kiểm vật liệu lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm vi sinh

Nội kiểm tra là công tác vô cùng quan trọng trong phòng xét nghiệm. Nó [...]