Nguyên tắc lựa chọn máy miễn dịch tự động

Trong thời gian qua mình nhận được khá nhiều câu hỏi là nên lựa chọn máy miễn dịch nào có chất lượng tốt. Đây thực sự là một câu hỏi khó,...