Lưu trữ thẻ: huyết học

Tập huấn “Xác nhận giá trị sử dụng cho XN Vi sinh – Hóa sinh – Huyết học”

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Hướng dẫn xác định độ đúng cho các xét nghiệm Hóa sinh và Huyết học

Trong khuôn khổ bài viết trước về Hướng dẫn xác định độ lặp lại và [...]

15 Các bình luận