Lưu trữ thẻ: hỏi đáp six sigma

Hỏi đáp nhanh về Six Sigma và ứng dụng trong xét nghiệm (Phần 2)

Tiếp theo Phần 1 hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp Phần 2 serial [...]

Hỏi đáp nhanh về Six Sigma và ứng dụng trong xét nghiệm (Phần 1)

Câu hỏi 1: Câu hỏi: Nội kiểm HH rất hay gặp lỗi hệ thống (10x) [...]

1 Các bình luận