Tag Archives: hồ sơ trước xét nghiệm

Hướng dẫn chuẩn bị minh chứng cho chương VIII – Quản lý quá trình xét nghiệm theo 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu [...]

Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu của hồ sơ Trước xét nghiệm theo 2429

1. Tổng quan về hồ sơ Trước xét nghiệm Hồ sơ Quá trình trước xét [...]