Lưu trữ thẻ: cải tiến liên tục

Hướng dẫn chuẩn bị minh chứng cho chương XI – Cải tiến liên tục theo 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu [...]

Hướng dẫn thực hiện 8 tiêu chí về “Cải tiến liên tục” theo bộ tiêu chí 2429

Cải tiên liên tục là một trong những bộ hồ sơ khó của hệ thống [...]