Tag Archives: bộ tiêu chí 2429

Tuyển sinh lớp Tập huấn thực hiện bộ tiêu chí 2429 trong đánh giá chất lượng PXN

Trung tâm đào tạo – Chất lượng xét nghiệm Y học QLAB tổ chức tuyển [...]

Tại sao nên sử dụng bộ tài liệu QLCL xét nghiệm 2429 của chúng tôi?

Hiện tại đã bước sang tháng 7, thời điểm sắp bước vào đợt kiểm tra, [...]