Áp dụng 5S trong phòng xét nghiệm

Bạn đã bao giờ nghe đến 5S chưa? Có thể bạn đã nghe thấy khái niệm này ở đâu đó, nhưng để hiểu và ứng dụng được 5S thì không phải ai cũng...